Workshop: Mestre giver indspark til nyt lærlingeværktøj

2021-06-16

I udviklingen af et nyt lærlingeværktøj, som skal få lærlinge og svende til at reflektere over en række forhold ved opgaven, før og efter arbejdets udførelse, er det vigtigt at få indspark fra alle involverede parter i byggeriet.

Nu kom turen til håndværksmestrene. På workshoppen testede vi vores idéer af. Idéerne blev positivt modtaget, men gav også anledninger til justeringer. Vi fik gode indspark, og mestre havde også ønsker til værktøjet.

Inden længe går vi i gang med at teste vores prototype på lærlinge som udfører arbejde på Lærlingenes Hus.