IDÉEN BAG PROJEKTET

Forvandlingen af et nedslidt hus gennem samarbejde på tværs

I Dansk Håndværk vil vi ikke bare tale om, hvorfor man skal vælge en håndværksmæssig uddannelse. Vi vil vise det sammen med de mange dygtige mennesker, der er i lære hos vores medlemsvirksomheder.

Vi har derfor købt en sommerhusgrund på Bornholm med et gammelt nedslidt bindingsværkshus.

Huset er grundstenen i projektet Lærlingenes Hus, og navnet skyldes, at huset hovedsageligt skal bearbejdes af unge under uddannelse som et skoleprojekt, hvor flere forskellige faggrupper deltager.

Med Lærlingenes Hus ønsker vi:

  • at sætte fokus på kvaliteten ved det danske håndværk
  • at vise udviklingen i det danske håndværk,
  • at inspirere og motivere nye generationer til at tage en håndværksmæssig uddannelse,
  • at styrke samarbejdet på tværs af fag,
  • at løfte håndværksbranchens image og genskabe respekten om det danske håndværk.

Projektet og huset skal vise de enkelte fags kundskaber og kvaliteter. Det skal vise fortidens stolte byggetraditioner i et samspil med fremtidens krav til bæredygtighed, nulenergi og cirkularitet.

Samarbejde på tværs

Vi ønsker deltagelse af lærlinge inden for forskellige håndværksfag, og derudover eksempelvis arkitektstuderende, konstruktørelever, og kommunikationsstuderende. Projektet har dermed også til formål at fremme samarbejdet på tværs af fag og fremme forståelsen for andre fag. Det, mener vi, er vigtigt at sætte fokus på allerede under uddannelsen.

Vi vil også meget gerne inddrage andre relevante aktører og samarbejdspartnere i projektet for at sikre, at projektets formål realiseres. Vores mål om at løfte det danske håndværks image, og få flere til at vælge en håndværksmæssig uddannelse, er en fælles opgave.

Det skal vise fortidens stolte byggetraditioner i et samspil med fremtidens krav til bæredygtighed, nulenergi og cirkulæritet. 

Det er vigtigt at signalere, at et godt samarbejde på tværs af fagområder er en forudsætning for godt håndværk.

Er du, din organisation eller virksomhed interesseret i at høre nærmere om projektet og mulighederne for et samarbejde, hører vi meget gerne fra dig på dhv@dhv.dk eller tlf. 53 53 11 44.

Projektets faser

Konkurrence: Hvad skal der ske med huset?

Indledningsvis skal der afholdes en konkurrence, fx blandt studerende på arkitektskolen. Vi opstiller en arkitektonisk ramme med nogle overordnede kriterier for projektet som skal være opfyldt. Det skal dog sikres, at de studerende har så stor en frihedsgrad som muligt, så de kan sætte deres eget præg på projektet.

Efter konkurrencen skal det valgte projektforslag projekteres. Her skal de studerende også deltage i processen under kyndig vejledning.

Selve arbejdet på huset

Når projekteringsfasen er overstået skal Lærlingenes Hus bearbejdes i etaper, da vi ønsker at projektet skal udføres over en længere periode. Arbejdet skal hovedsageligt udføres af lærlinge, der er ansat hos vores medlemsvirksomheder, under kyndig vejledning fra fx pensionerede håndværkere eller faglærere.

Det er vigtigt, at projektet og arbejdet bliver dokumenteret og formidlet undervejs.

Når huset er færdigt, skal det indrettes af møbelsnedkerelever og elever indenfor boligmonteringsområdet.

Organisering af projektet

Projektet faciliteres af en styregruppe og en følgegruppe.
Projektledelsen varetages af Dansk Håndværks udviklingskonsulent Mads Okking.

Tidsperspektiv og dokumentation

Projektet skal minimum løbe i 3 år, så der er tid til at udvikle projektet på ordentlig og omhyggelig vis.

Husets anvendelse

Vi ønsker, at huset skal have mange forskellige anvendelsesmuligheder, til glæde og gavn for så mange som muligt. Det kan bl.a. være som feriebolig til ansatte og lærlinge hos Dansk Håndværks medlemsvirksomheder, og evt. folkeskoleklasser. Det skal endvidere kunne anvendes som kursuslokale for Dansk Håndværk, vore samarbejdspartnere, samt til kulturelle formål for Bornholms beboere.