Idéen bag projektet

Dansk Håndværk købte i 2017 en sommerhusgrund på Bornholm med et gammelt nedslidt bindingsværkshus fra 1887.

Det gamle bindingsværkshus på Bornholm nær Allinge har gennemgået en totalrestaurering med nænsomme og respektfulde metoder og med fokus på vigtigheden af samarbejde på tværs af fag.  Den omfattende restaurering er udført af 26 lærlinge fra forskellige faguddannelser og fra hele landet. Huset er netop døbt Lærlingenes Hus, fordi huset er istandsat af lærlinge. Et uddannelsesaspekt som giver projektet en dimension af social bæredygtighed og fremmer, at værdifuld indsigt og håndværksfærdigheder bevares og videregives til fremtidens håndværkere.

Det er Dansk Håndværk, der ejer huset, og som har gennemført projektet med opbakning fra gode samarbejdspartnere og uddannelsesstederne. Huset er et tydeligt eksempel på, hvordan fortidens stolte byggetraditioner kan indgå i et samspil med fremtidens krav til bæredygtighed, nulenergi og cirkularitet og fungerer i dag som inspirationshus. 

Ønsket om at gøre noget for det danske håndværk er grundstenen for projektet. Med Lærlingenes Hus ønsker Dansk Håndværk:

  • at sætte fokus på kvaliteten ved det danske håndværk.
  • at vise udviklingen i det danske håndværk.
  • at inspirere og motivere nye generationer til at tage en håndværksmæssig uddannelse.
  • at styrke samarbejdet på tværs af fag.
  • at løfte håndværksbranchens image og fremme respekten om det danske håndværk. 

Det skal vise fortidens stolte byggetraditioner i et samspil med fremtidens krav til bæredygtighed, nulenergi og cirkulæritet. 

Projektets faser

Konkurrence: Hvad skal der ske med huset?

Indledningsvis blev der afholdes en konkurrence blandt studerende på arkitektskolen.  ud fra en arkitektonisk ramme med nogle overordnede kriterier for projektet. som skulle være opfyldt. De studerende havde dog så stor en frihedsgrad som muligt, så de kunne sætte deres eget præg på projektet.

Efter konkurrencen blev det valgte projektforslag projekteret, hvor de studerende i processen under kyndig vejledning.

Selve arbejdet på huset

Efter projekteringsfasen gik arbejdet med Lærlingenes Hus over en længere periode fra 2017. Arbejdet blev hovedsageligt udføres af 26 lærlinge, der var ansat hos Dansk Håndværks medlemsvirksomheder, under kyndig vejledning fra fx pensionerede håndværkere eller faglærere.

Projektet og arbejdet er dokumenteret og formidlet undervejs.

Huset stod færdigt i 2023, hvor det blev indrettet af møbelsnedkerelever og elever inden for boligmonteringsområdet.

Organisering af projektet

Projektet blev faciliteret af en styregruppe og en følgegruppe.
Projektledelsen blev varetaget af Dansk Håndværks udviklingskonsulent Mads Okking.

Tidsperspektiv og dokumentation

Projektet løb i perioden fra start 2017 til slut november 2023. 

Husets anvendelse

Huset skal have mange forskellige anvendelsesmuligheder, til glæde og gavn for så mange som muligt. Jævnligt benyttes huset til rundvisning af studerende inden for håndværk og byggeri. 

Fra marts 2024 udlejes huset til Dansk Håndværks medlemmer via Dansk Håndværks udlejningsportal på dhv.bookhus.dk