Kort & Godt-værktøjet

Lærlingens Hus har vist, hvordan et tværfagligt samarbejde baseret på respekt, åbenhed og effektiv kommunikation kan føre til de gode resultater i byggebranchen.

Her har du adgang til mere information og undervisningmateriale.

Projektet har resulteret i udviklingen af et samarbejdsværktøj benævnt Kort&Godt-metoden. Metoden har fokus på kortfattede, men intensive arbejdssessioner, hvor deltagere fra forskellige fagområder sammen diskuterer, planlægger og løser problemer. Denne tilgang sikrer, at løsningerne bliver helhedsorienterede og gennemtænkte. Metoden videreformidles aktuelt til erhvervsuddannelserne, virksomheder og byggebranchen.
Kort & Godtkan benyttes af uddannelsesinstitutioner, håndværkere og virksomheder inden for byggeriet, hvor mange forskellige faggrupper og virksomheder skal samarbejde.

I Dansk Håndværk er vi glade for at kunne stille metode og materiale til rådighed. Faktum er, at tværfagligt samarbejde og gode byggevaner er et af de vigtigste succeskriterier inden for byggeriet. Vi ved også, at gode vaner skal indarbejdes fra start af. Evnen til at samarbejde og de gode vaner er kompetencer, som lærlinge skal have med sig fra uddannelsesforløbet. Det kan Kort&Godt bruges til!