Lærlingenes Hus i Hands On-magasinet

2020-06-30

Når arkitekter forsker i håndværk på Bornholm

Bygningsgennemgang, 1:1 model af bindingsværkskonstruktioner, eksamensprojekter og arkitektkonkurrence. Man kan ikke sige andet end at studerende og undervisere fra Kunstakademiets arkitektskole og Konservatorskolen har haft både kuglepenne, værktøj og fingre godt nede i Lærlingenes Hus. De har gravet masser viden ud og sammen med en række andre cases omkring håndværk og bygninger på Bornholm har aktiviteterne i Lærlingenes Hus indgået i et større forskningsprojekt med titlen FORAN. Her har forskere, der bl.a. underviser på kandidatprogrammet Kulturarv, Transformation og Restaurering arbejdet med forskellige perspektiver på bygningskulturens bæredygtige værdi. Nu er forskningsprojektets resultater udgivet i publikationen HANDS ON - The Value of Building Culture, KADK 2020.

Samarbejdet med Lærlingenes hus har bidraget til viden om samlinger i bindingsværkskonstruktioner i artiklerne Joint Matter af Nicolai BO Andersen og Victor Boye Julebæk og Hurl Space af Søren Vadstrup og hele husets kultur- og håndværkshistorie udfoldes i Thomas Hacksen Kampanns fine artikel Revitalising Building Archaelogy, der beskriver bygningsarkæologiens metoder.

Publikation HANDS ON er indtil videre ikke tilgængeligt digitalt, men Thomas H. Kampmanns anden artikel om Lærlingenes Hus og de studerendes gennemgang af huset på Brinkevej 2A i Sandkås, der er udgivet på dansk, kan du downloade på https://www.laerlingeneshus.dk/l/aktive-dage-bag-vaegge-og-under-gulve/ i afsnittet 'Når tre uddannelser går på bygningsgennemgang sammen.'