Invitation: Åbent hus i Lærlingenes Hus

2019-05-22

På sidste års folkemøde åbnede vi dørene til Lærlingenes Hus - et udviklingsprojekt, hvor lærlinge i samarbejde med arkitekt-, konservator-, konstruktør-, og ingeniørstuderende skal forvandle et nedslidt hus i Tejn ved Allinge til et bæredygtigt og multifunktionelt undervisningshus.

Formålet med projektet er, at inspirere nye generationer til at tage en håndværksmæssig uddannelse, samt at fremme samarbejdet på tværs af fag indenfor byggeriet.

Der er nu gået et år, og vi vil gerne vise dig, hvor langt vi er nået med projektet.

Du inviteres derfor til åbent hus i Lærlingenes Hus:

Fredag den 14. juni kl. 10.00 på Brinkevej 2A i Tejn, Allinge

Åbent Hus i Lærlingenes Hus fredag d. 14. juni 2019 kl. 10.00
Åbent Hus i Lærlingenes Hus fredag d. 14. juni 2019 kl. 10.00

Alt dette kan du opleve

  • Vi viser resultatet af det arbejde, som de studerende har udført henover foråret. Fra de første undersøgelser af huset til de udarbejdede skitseforslag med det nye fremtidige udtryk og funktion.
  • Elever fra Campus Bornholm viser mock-ups af husets konstruktioner, der er bygget på baggrund af tegninger fra de arkitektstuderende.
  • Ved arrangementet afsløres de skitseforslag, der skal arbejdes videre med i projektet.
  • Efter afsløringen af det videre forløb omkring Lærlingenes Hus, inviterer Dansk Håndværk og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering til et minisymposium under temaet: "Bæredygtig Byggeskik".
  • Bæredygtighed er på dagsorden som aldrig før og der tales om nye og grønnere løsninger på byggebranchens udfordringer omkring energi og cirkularitet, men måske skulle man kaste et blik bagud. Vores bygningskultur indeholder nemlig en fantastisk mængde af viden og erfaringer omkring teknikker og materialer som alle peger i en bæredygtig retning. Metoder som er gennemtænkte og som bygger på generationer af håndværksmæssig traditioner.
  • Der vil være 4 mindre oplæg fra forskellige aktører som til dagligt beskæftiger sig med bygningskulturen. Der vil efterfølgende være mulighed for at stille oplægsholderne spørgsmål.

Vi glæder os til at se dig under folkemødet på Bornholm 2019.