Idéer omkring nyt lærlingeværktøj testes af

2021-05-19

Mads Okking har været på besøg på Roskilde Tekniske Skole. Formålet med besøget var blandt andet at teste nogle af vores idéer omkring nyt lærlingeværktøj af på elever fra tømreruddannelsen.

Det var en oplagt og interesseret klasse (1. hovedforløb) som Mads mødte på Roskilde Tekniske Skole. Der blev lyttet og spurgt ind til metoden, og så kom der mange gode indspark, som Mads har taget med hjem til brug for den videre udvikling.

Det blev selvfølgelig også snakket om en masse andre ting, såsom håndværkets historie, bygningsbevaring, bæredygtigt byggeri, overenskomst - navnlig velfærdsforanstaltninger, entreprenørskab, motivationsteori og meget mere.