Fondsdonationer og stærk opbakning til Lærlingenes Hus

2020-06-02

Det er de helt store fonde, der har sagt ja til at støtte vores projekt Lærlingenes Hus på Bornholm, og det er vi rigtig glade for og stolte over.

Lærlingenes Hus har samlet fået økonomisk tilskud på i alt 1.750.000 kr., og tilskuddene kommer fra hhv. Realdania, Grundejernes Investeringsfond GI, Boligfonden Kuben og Varelotteriet.

Den økonomiske opbakning gør det muligt at dele projektet med virksomheder, lærlinge, folkeskoler samt uddannelses- og forskningsinstitutioner, men også med alle andre der har interesse i en bæredygtig byggekultur og fokus på de håndværksmæssige uddannelser.

En anden værdifuld side af støttebevillingerne er adgangen til den sparring, inspiration og det samarbejde som fondene repræsenterer. I både styre- og følgegruppen for projekt Lærlingenes Hus sidder engagerede nøglepersoner sammen med medlemmer af Dansk Håndværk, samt med repræsentanter for uddannelses- og forskningsinstitutioner.

De flotte bevillinger har desuden gjort det muligt at ansætte en ekstra medarbejder i Dansk Håndværks sekretariat, nemlig uddannelseskonsulent Kathrine Monsrud Ekelund.

Overblik over fondsdonationer

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de fonde hvorfra vi har fået tilskud, samt størrelsen på tilskuddet og hvad den økonomiske opbakning evt. er øremærket til.

Realdania

Realdania søger gennem fondens filantropiske arbejde at støtte aktuelle og særligt vigtige samfundsudfordringer i det byggede miljø. Et af Realdanias mål er at "fremme levende bygningskultur gennem gode eksempler inden for arkitektur, bevaring og udvikling af bygningsarven og engagerende formidling af viden om bygningskulturen".

Realdanias mission er at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Tilskud

Den første bidragsyder var Realdania der i december 2018 besluttede at støtte Lærlingenes Hus med 800.000 kr.

Grundejernes Investeringsfond, GI

Grundejernes Investeringsfond arbejder for at de private udlejningsejendomme løbende vedligeholdes og udvikles til at blive bedre og sundere. Fonden støtter nytænkende projekter, som udvikler og bidrager til bedre renovering af de eksisterende bygninger og boliger. Formålet er at sikrebåde viden og bygningernes værdi og skabe bedre livsvilkår og muligheder - både for de mennesker, som bor der, for ejerne og for samfundet.

Tilskud

Vi søgte midler fra fondens program Bedre byggekompetencer, hvor GI med deres fondsmidler ønsker at bidrage "aktivt til udvikling af de byggefaglige kompetencer på alle niveauer - korte, mellemlange og videregående uddannelser". Fonden har særligt fokus på at støtte udvikling af tværfaglig forståelse og effektive samarbejdsformer. 

Lærlingenes Hus modtog i juni 2019 en bevilling på hele 600.000 kr. fra GI til at udvikle undervisningsmaterialer og samarbejdsværktøjer til Lærlinge i løbet af de næste tre år.

Boligfonden KUBEN

Boligfonden Kuben er optaget af fremtidens byggeri ser sig selv i et mere holistisk perspektiv, hvor godt håndværk og nytænkning inden for byggeri skaber bæredygtige løsninger i både økonomisk, miljømæssig og social forstand. Fonden støtter en bred række aktiviteter, der kan være med til at fremme lysten og evnen til at bygge brugbare rammer, der kan give mening for mange mennesker.

Fondens hjerte banker for pionererne, der tør tænke nyt og samtidig fremmer lysten og evnen til at bygge brugbare rammer, der giver mening for mange mennesker.

Tilskud

Boligfonden Kuben har i september 2019 givet os 200.000 kr. til at lave formidling og undervisning for.

Varelotteriet

Varelotteriet uddeler hvert år overskud til sociale, humanitære institutioner og organisationer samt til almennyttige og kulturelle formål.
Derudover skaffer Varelotteriet midler til lærlingeuddannelserne inden for håndværket.

Tilskud

I november 2019 fik vi 150.000 kr. fra Varelotteriet